Blogg

RSS

Effektiva lösningar för ditt kontor med företagsflytt i Malmö

10 Jul 2024

Att hantera en företagsflytt i Malmö kräver noggrann planering och samordning för att minimera driftstopp och skapa en smidig övergång till det nya. Läs vidare.

Oavsett om det handlar om att byta kontorslokal i stadens centrum eller att flytta hela verksamheten till en annan del av Skåne, är en effektiv företagsflytt förutsättningen för att behålla produktiviteten. Några av de viktigaste aspekterna att tänka på är att inventera utrustning, förbereda den nya lokalen och att se till att alla tekniska lösningar kommer på plats utan krångel.

För att underlätta flyttprocessen kan det vara till stor hjälp att anlita en flyttfirma som erbjuder omfattande tjänster som packning, transport, och uppackning. Tiden som läggs på denna förberedelse gör att flytten går smidigt och att verksamheten snabbt kan återgå till normalläge.

Fördelar med att välja professionell hjälp för en företagsflytt i Malmö

Att hantera en företagsflytt i Malmö innebär inte bara att flytta möbler och utrustning, utan också att se till att organisationsflödet påverkas så lite som möjligt. Professionella flyttfirmor erbjuder ofta specialiserade tjänster som är skräddarsydda för företagsflyttar. Deras erfarenhet och kunskap bidrar till att undvika vanliga fallgropar och ombesörja att flytten sker utan onödiga avbrott.

Ett stort plus med att anlita en professionell flyttfirma är att de erbjuder helhetslösningar. Detta innebär att allt, från packning och transport till uppackning och installation i den nya lokalen, sköts av experter. Sådana fullständiga tjänster gör att företaget snabbt kommer igång i de nya lokalerna utan att tappa fart. Därmed slipper personalen också lägga ned tid och energi på flyttbestyren, vilket i sin tur kan förbättra arbetsmoralen och fokuseringen på kärnverksamheten.

Pallställ är väsentliga vid effektiv lagerhantering

5 Jul 2024

Effektiva pallställ optimerar lagerhantering, ökar säkerhet och hållbarhet, minskar arbetskostnader och förbättrar arbetsmiljö genom bättre organisation.

För bara ett decennium sedan kämpade många lager med att maximera sitt utrymme. Pallställ, en beprövad lösning inom lagerhållning, har revolutionerat lagerhanteringen genom sin effektivitet och mångsidighet. Oavsett om det handlar om nyproducerade eller begagnade pallställ har dessa produkter visat sig vara både hållbara och kostnadseffektiva.

Med pallställ kan man enkelt anpassa lagringssystemet efter lagrets specifika behov. Den höga flexibiliteten gör det möjligt att hantera tunga laster och många olika produkter. Genom att utnyttja vertikala utrymmen kan lagret optimeras på ett sätt som annars vore svårt att genomföra med traditionella hyllsystem. Detta leder till ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö.

Pallställ förbättrar lagerhållning

Pallställ är den ultimata lösningen för att skapa ordning och reda i lagerlokaler. Ett väldesignat system av pallställ möjliggör snabb och enkel åtkomst till lagrade varor. Denna optimering av utrymmet sparar inte bara tid utan minskar även kostnader för arbetskraft. I en tid där effektivitet är avgörande har pallställ blivit ett oumbärligt verktyg för lagerhållning.

Säkerhet är en annan viktig aspekt. Robusta konstruktioner minskar risken för olyckor. Gods organiseras bättre och risken för olyckor minskar. Trygghet är avgörande både för medarbetarna och för varorna. Sammanfattningsvis är en investering i pallställ ett strategiskt val som ger långsiktiga fördelar genom förbättrad organisation, ökad effektivitet och säkerhet på arbetsplatsen.

Företagsflytt - en flytt som kräver kunskap

5 Feb 2024

Att flytta till nya lokaler som företag är ett äventyr. Det ger en nystart, det ger energi - och det handlar ofta om ett byte av kostym som möjliggör större satsningar. Det kan handla om att man genomför en företagsflytt till större lokaler, det kan handla om att man byter till helt nybyggda sådana - eller om att man också flyttar en del av verksamheten till en helt ny stad.

Oavsett vilket så är det ett äventyr - men även en logistisk utmaning. En företagsflytt handlar nämligen också om det rent praktiska. Hur ska man få med alla inventarier? Hur vet man hur mycket saker som ska flyttas - och hur vet man hur många bilar som behövs?

Välj rätt hjälp för er företagsflytt

Utöver detta så handlar det även om att packa allting på ett tryggt och säkert sätt och sedan också, givetvis, om att transportera allt från plats A till plats B. Under en enorm tidspress dessutom. Det talande med en företagsflytt är nämligen att man arbetar under en press där varje minuts försening kan ge ekonomiska konsekvenser.

En försening innebär att arbetet inte kan komma igång - och detta kan givetvis blir förödande för företaget. Börjar det handla om flera dagars försening - ja, då kommer det också att börja svida rejält.

En seriös flyttfirma ger en smidig flytt

Nyckeln till en lyckad företagsflytt ligger i att välja en partner med omsorg. Det är inte ett projekt man som företag planerar och sköter på egen hand. Man måste anlita en flyttfirma med stor vana av att hantera de logistiska utmaningar som finns - och som har dokumenterad kunskap om just företags- och kontorsflyttar.

Genom att lägga ner kraft på att hitta rätt partner så säkerställer man också att en flytt kan ske utan större friktion och att arbetet kan komma igång utan en massa flaskhalsar. Man ger sig, helt enkelt, chansen att njuta av de nya lokalerna och att tillvarata den energi som en flytt för med sig.

För att kunna få mer information besök hemsida: officerelocation.se

Effektiv dödsbohantering i Stockholm: En djupdykning i tömning, värdering och sortering

27 Nov 2023

Att ta hand om ett dödsbo är en känslomässigt utmanande process som kräver tid, omsorg och en tydlig plan. Vi förstår vikten av att navigera genom detta känsliga ämne, och därför har vi sammanställt en omfattande guide för effektiv dödsbohantering i Stockholm.

När det kommer till tömning av ett dödsbo är det viktigt att närma sig uppgiften med respekt och förståelse. Att skapa en detaljerad inventering av tillgångar och egendom är det första steget. En noggrann genomgång av personliga ägodelar, möbler och andra tillgångar hjälper till att identifiera vad som ska behållas, säljas, doneras eller kasseras.

Värdering av tillgångar

För att säkerställa en rättvis fördelning och försäljning av tillgångar är en professionell värdering nödvändig. Vi rekommenderar att anlita en kunnig värderingsman som kan fastställa rätt marknadsvärde för varje objekt. Detta säkerställer att arvingarna får en korrekt bild av tillgångarnas ekonomiska värde och underlättar eventuell försäljning.

Sortering och organisation

En strukturerad och organiserad approach underlättar hela processen. Kategorisera föremål baserat på deras öde – om de ska behållas som sentimentala minnen, säljas för att täcka kostnader, doneras till välgörenhet eller kasseras. Att ha en tydlig plan underlättar även samarbetet med professionella tjänster som MNN Recycling, som kan hantera avfallshantering och återvinning på ett miljövänligt sätt.

Sammanfattningsvis är en noggrann och respektfull strategi nyckeln till effektiv dödsbohantering. Genom att kombinera känslomässig hänsyn med praktisk planering kan denna utmanande process hanteras på ett sätt som är gynnsamt för alla inblandade.

Så får du råd med att anlita en takläggare i Stockholm

11 Jul 2023

Att anlita en takläggare i Stockholm för att lägga om taket kan vara dyrt. Men det finns saker man kan göra som håller nere kostnaderna. Här är några tips.

En takomläggning kostar en hel del, men att låta bli att byta taket kan kosta hela huset. Genom att underhålla och laga taket kan man få det att hålla nästan dubbelt så länge, förutsatt att taket är lagt av en skicklig takläggare som har använt sig av takmaterial av bra kvalitet.

Hur mycket det kostar att lägga om taket beror till stor del på takytans storlek och vilket material som ska läggas. Papptak hör till de billigare alternativen medan lertegel är ett av de dyrare materialen. Ett tak av tegel håller mycket längre än ett papptak. Men har man inte råd att lägga ett nytt tegeltak kan det vara bättre att satsa på ett tak av papp.

En takläggare kan kostnadsfritt undersöka taket

Ett nytt tak höjer fastighetens värde, och därför kan man ofta få ett banklån när det är dags att byta taket. Men man kan också varje år se till att lägga undan lite pengar för det framtida takbytet. Ett papptak ska exempelvis bytas ungefär vart trettionde år, medan ett tak av tegel kan behöva läggas om vart sextionde år.

Är man osäker på när det är dags att lägga om taket kan man be en takläggare i Stockholm att besiktiga taket. En takbesiktning är vanligtvis kostnadsfri, och efteråt får man en offert med lämpliga åtgärder på takunderhåll och förbättringar som kommer att göra att taket håller längre.

Mäklare i Sollentuna med koll på läget

25 Jun 2023

En mäklare från Sollentuna hjälper dig från start till mål när du ska sälja en bostad. Och tur är det då det finns väldigt många aspekter att hålla reda på.

Ingenting varar för evigt. Så är livet helt enkelt, och det är knappast någonting nytt. Ibland gäller det ett förhållande, ibland ett jobb. Men det kan också gälla en bostad. Det är väldigt sällan man till exempel bor i samma hus eller lägenhet i Sollentuna livet ut. Undantaget är möjligen om man ärver ett riktigt pangboende man råkar vara född i innan man har hunnit flytta hemifrån.

Men många Sollentunabor, och människor i övriga landet också, hamnar förr eller senare i en situation där de behöver sälja sin bostad. Och det gör man knappast helt och hållet på egen hand. Därför väljer de flesta att ta hjälp av en mäklare.

Mäklare drar ett tungt lass

En fastighetsmäklare i Sollentuna hjälper dig med försäljningen från början till slut. Det börjar ofta med att du får en värdering av din fastighet eller bostadsrätt. Ofta kanske det är den värderingen som avgör om du väljer att sälja eller inte. Men om du väljer att göra det fortsätter förstås mäklaren att hjälpa dig.

Man ska inte underskatta hur mycket pappersarbete det är att sälja en bostad. Det är kontrakt som ska skrivas, pantbrev som ska samlas in, transaktioner med banken som ska göras och mycket mer därtill. Sysslor som blir övermäktiga för de flesta säljare, som därför har stor glädje av hjälpen från mäklaren.

Flyttfirma gör flytten från Stockholm helt stressfri

19 Jun 2023

Till och med flytten från Stockholm kan ske på ett avslappnat sätt helt utan stress. En bra flyttfirma tar hand om hela processen när du ska lämna huvudstaden.

Är det dags att lämna huvudstaden för ett lugnare liv på landet? I dag flyttar allt fler människor ut från Stockholm för att sätta ned sina rötter i en mindre stad eller rentav ute på landsbygden. Eftersom det har blivit mycket enkelt att sköta de flesta kontorsarbeten på distans, kan många göra denna förändring i livet utan att behöva byta arbete.

Att kunna behålla jobbet i Stockholm trots att man flyttar till en mindre ort innebär för många en kraftig ekonomisk förbättring. Lönenivåerna i Stockholm är generellt högre än ute i landet, samtidigt som kostnader för såväl boende som mat är billigare utanför huvudstaden. En riktig dubbelvinst för den som har möjlighet att flytta.

Flyttfirma kan ta hand om allt – om du vill

Om anledningen till flytten är att minska på stressen i livet, finns det självklart ingen anledning att stressa över själva flytten. Det vore ytterst kontraproduktivt. Att anlita en flyttfirma i Stockholm istället för att flytta på egen hand är något många människor upplever mycket bekvämt.

Den som väljer att anlita en flyttfirma kan slippa i princip alla de moment som vanligtvis ingår i en flytt. Flyttfirman kan, om man så önskar, sköta allt från att packa ned bohaget till att packa upp det igen och ställa det på plats i det nya hemmet. Perfekt för den som vill få en avslappnad start på sitt nya liv.

Flytta tunga maskiner - ett jobb för proffs

20 May 2023

Att flytta tunga maskiner är långt ifrån en ovanlig företeelse. Dels så kan flyttar av maskiner ske inom det befintliga lokalerna och där man exempelvis som företag vill skapa ett bättre flöde och öka sin effektivitet. Dels så kan det också handla om att en gammal maskin spelat ut sin roll och ska ersättas med en modern sådan.

Oavsett vilket: att flytta tunga maskiner är inte ovanligt - men det bör alltid ske av ett professionellt företag som specialiserat sig på tunghantering. Detta av flera olika skäl och här nedan följer några av dessa:

 • Arbetet är farligt. Att flytta tunga maskiner är livsfarligt och det är det som en direkt följd av att man, helt enkelt, vid ett lyft kan hamna under maskinen eller i övrigt klämma sig. Att flytta tunga maskiner kräver exempelvis kranbilar eller liftar och där alla som är med i lyftet dels är vana vid att arbeta tillsammans - och dels också kommunikativa medan arbetet pågår. Varje lyft är unikt sett till att det alltid handlar om nya miljöer, lokaler och förutsättningar.
 • Arbetet måste planeras. Inför ett lyft av en tung maskin så måste först en gedigen riskanalys ske. Företaget går igenom var problem kan uppstå, vilka risker som kan finnas - och hur man undviker dessa. Analysen ligger till grund för hur arbetet ska se ut.
 • Utbildningen gör skillnad. Ett företag inom tunghantering har en gedigen utbildning i ryggen där exempelvis Säkra Lyft är inkluderat. Utbildningen visar hur man lyfter säkert, hur exempelvis attityder kan påverka och varför det är viktigt att hela tiden kommunicera.
 • Transporten ingår. Att få en ny maskin på plats innebär även att den A) ska transporteras till lokalerna och B) att den gamla maskinen ska transporteras bort från dessa. Just tungtransport måste ske med rätt typ av fordon och i många fall kan man behöva speciella tillstånd för detta. Med rätt företag så får man en skräddarsydd tjänst från start till mål.

Tunghantering - tips och råd

11 Apr 2023

Har du planerat att flytta något tungt? Att flytta exempelvis ett piano eller ett kassaskåp kräver kunskap och - i vissa fall - rätt maskiner. Man kan exempelvis tvingas ta pjäsen utanför huskroppen och i så fall också via en kranbil. Tunga lyft är krävande och inte enbart rent fysiskt: de är krävande sett till att de också kommer med en planering som måste vara vattentät.

Företag som erbjuder tunghantering är därför de du ska vända dig till om du behöver hjälp med att flytta något som du själv inte klarar av att lyfta och bära tillsammans med dina vänner. Du betalar för en tjänst som kräver det lilla extra - och på köpet får du dels allting levererat i ett och samma stycke, och detta utan att någon gjort sig illa. Vi tänkte ge några goda råd gällande tunghantering och hur man ska tänka om man behöver hjälp med tunga lyft - enligt följande:

 • Se till att det finns kunskap. Tyvärr kan man se att många flyttföretag erbjuder tunghantering som en tjänst, men där man egentligen saknar den rätta kunskapen. Det kan innebära skador på både person och föremål. Ett enkelt sätt att säkerställa kvalitet är att se om företaget även erbjuder tunghantering för industrier och för exempelvis verkstäder. Lyft av tunga maskiner är en helt annan femma och kan man erbjuda den tjänsten så har man också den rätta kompetensen och kunskapen för att hjälpa dig.
 • Utbildning. Säkerheten måste komma i första rummet vid tunghantering och hur man tar sig an ett uppdrag ska också vara frukten av en riskanalys och en planering. Företag som är utbildade - gärna enligt Safe Construction - vet hur riskerna ser ut och vilka metoder som är bäst lämpade för varje enskilt lyft och transport.
 • Försäkring. Viktigt är att företaget du anlitar har en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador. Vissa företag kan även erbjuda tilläggsförsäkringar om det handlar om föremål som har ett extra högt värde.

Val av mäklare i Upplands Väsby

7 Apr 2023

Det var dags att sälja lägenheten i Upplands Väsby och hitta ett hus. Nu var frågan vad de skulle tänka på för att hitta rätt mäklare till försäljningen.

När de köpte sin första lägenhet ihop så hade de precis slutat studera och börjat jobba. De hade aldrig ägt någon bostad förut och kände att de inte hade varit så duktiga på att veta vad de ville och inte ville. Och mäklaren hade visst varit bra, men samtidigt väldigt påstridig och det hade gjort att de kände sig lite överkörda efter köpet.

Nu när de själva skulle sälja lägenheten så ville de inte använda sig av samma mäklare. De letade därför igenom utbudet i Upplands Väsby, för att se vem som de skulle anlita till lägenhetsförsäljningen. Och ganska snabbt hittade de namnet på en mäklare som de kände igen från en väns försäljning. En mäklare som de tyckte mycket om.

Mäklare till hjälp i Upplands Väsby

De flesta mäklare är mycket lika varandra, och grunderna för hur de utför sitt arbete är identiska. Men ändå kan man ha vissa punkter som man vill få uppfyllda, för att kunna säga att man har hittat rätt mäklare i Upplands Väsby.

För paret hade det handlat om priset på tjänsten, att annonsering på sidor på internet ingick och att de till och med fick en gratis homestyling. Det var något som de inte hade funderat på, men som tydligen var något som mäklaren hade valt att prova på som extra lockbete för kunderna.

Flyttfirma eller inte?

19 Mar 2023

Att använda sig av flyttfirma eller inte, när man ska flytta, handlar ofta om ens ålder, ekonomi och tidigare erfarenhet av flyttar. Alla varianter är tillåtna.

Dags att flytta? Spännande. En helt ny tillvaro som bara ligger och väntar på dig, som ett nytt kapitel i ditt liv. Oavsett om du ska flytta till Stockholm, därifrån, eller från respektive till något annat ställe i vårt avlånga land, så innebär det förstås en del jobb med att flytta. Och vissa kostnader brukar också vara oundvikliga.

Om man är ung och kanske inte har den bästa ekonomin, men istället gott om energi och krafter, så kan man fixa en hel del själv. Om man inte ska flytta så långt så kan det räcka att hyra en mindre skåpbil och ta sakerna i omgångar. Förhoppningsvis har man också en eller annan vän som gärna ställer upp och hjälper till.

Plocka godbitarna från flyttfirman

Den som hunnit klättra på inkomststegen, och börjat bli lite mer bekväm av sig, väljer istället oftast att lägga lite pengar på en riktigt bra flyttfirma. Att låta någon annan fixa flyttstädningen är också en självklarhet. Det blir helt enkelt bäst så. Och hellre en kostnad än att behöva lägga arbete på att göra saker själv.

Flyttexperten, alltså den som redan hunnit flytta ett flertal gånger i livet, kanske kompromissar lite. Hen hör sig för med en flyttfirma som fått bra omdömen gällande vilka tjänster de erbjuder. Tar in en offert och sållar ut det som känns prisvärt.

Mäklare har flera objekt till salu i Sundsvall

30 Jan 2023

Kontaktar du en mäklare i Sundsvall ska du se att hen har flera objekt till salu som kan intressera dig. Ett av dem kanske visar sig vara ditt drömställe.

Om du skulle hitta ett ställe som är ditt drömställe och du vill ge ett bud för att kunna köpa det är det viktigt att du först kollar så det inte finns några fel där. Det kallas undersökningsplikt. Då tar du dit en besiktningsman som går igenom byggnaden. Det är ett synnerligen bra sätt att se till att du inte köper grisen i säcken.

Det är inte bra att köpa ett hus eller en lägenhet utan att veta hur det ser ut i grunden och botten. Innan du lägger ett bud är det bra att se över om det kan finnas några skavanker som du kommer behöva åtgärda i framtiden.

Mäklare i Sundsvall köper och säljer byggnader och andra fastigheter

Som mäklare i Sundsvall kan du se fram emot ett spännande och omväxlande jobb. Den ena dagen är nog inte den andra lik. Ena dagen kan det vara en lägenhet som ska läggas ut för visning medan du får ta tag i försäljninga av en tomt nästa dag.

Det går aldrig att förutse vad som kommer att finnas ute på markanden. Inte heller hur högt tryck det är på den. Om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur kan det visserligen ge en liten fingervisning om hur högt priset kan bli, men för det mesta är inget skrivet i sten.

Anlita en seriös flyttfirma på Östermalm

12 Dec 2022

Vi den flytt – om man inte väljer att genomföra den på egen hand – så måste man ställa krav på den flyttfirma man anlitar och detta både gällande kvalitet och för det pris man betalar. Detta blir lite enklare i mindre städer där konkurresen inte är cå hög och där man får betala det som denna flyttfirma vill ha, men där man samtidigt vet exakt vilka de är och att man därigenom kan känna sig trygg. I en större stad som Stockholm blir det istället tvärom; där kan man som kund betala mindre men å andra sidan i själva verket anlita en flyttfirma som inte håller vad den lovar.

Om man bor exempelvis på Östermalm i Stockholm så kan man alltså i och med detta riskera att den flyttfirma man anlitar inte sköter sig, har sönder bohaget eller – i värsta fall – stjäl det som är värdefullt. Det här är tyvärr inte ett ovanligt scenario i just Stockholm där antalet flyttar under senare år – i takt med den massiva inflyttningen – ökat extremt mycket och där många personer startat en egen flyttfirma i jakt på snabba pengar.

I detta ligger alltså en fara; ska man flytta från Östermalm och anlita en flyttfirma för ändamålet så riskerar man att bli av med hela- eller delar av sitt bohag och här måste man alltså vara mer vaksam och se upp på ett annat sätt än vad man behöver göra i en lite mindre stad.

Hitta en seriös flyttfirma på Östermalm

Hur ska man då gå tillväga för att verkligen anlita rätt sorts flyttfirma om man behöver hjälp med sin flytt från Östermalm? Ja, här handlar det tyvärr mycket om ett eget ansvar och man kan aldrig innan riktigt skaffa sig garantier på att denna flyttfirma på Östermalm håller en hög kvalitet – det man däremot kan gör aär att skaffa sig en bra bild av hur de jobbar, hur de har jobbat och om hur denna flyttfirma upplevts av tidigare kunder.

Det som gäller här är således att man – innan man anlitar denna flyttfirma för sin flytt på Östermalm – genomför en research och ser över vilka referenser de kan erbjuda. Just referenser har blivit lite av ryggraden för seriösa företag i Stockholm och det spelar här ingen roll om det handlar om en flyttfirma på Östermalm, en snickare i Tumba eller en målare i Nacka; genom att kunna erbjuda numren till tidigare kunder så kan man visa upp sin egen skicklighet. Något som blivit ett måste för företag i Stockholm då nästan varenda bransch där har problem med att oseriösa aktörer smyger sig in på marknaden med snabba pengar för ögonen.

Ska man anlita en flyttfirma vid en flytt från Östermalm så måste man se till så att denna kan lämna nummer till tidigare kunder och man måste även se till så att man ringer ett par av dessa. Kan de inte lämna några referenser så bör man snarare välja att betala lite extra för en annan flyttfirma som kan bistå vid denna flytt från Östermalm; riskerna är på tok för stora för att man ska våga chansa. Läs mer om hur man anlitar en flyttfirma på www.flyttfirmaöstermalm.se.

Ta hjälp av en städfirma i Stockholm

2 Nov 2022

Det finns många skäl till varför man ska vända sig till en städfirma i Stockholm. För några år sedan var detta en fråga som nästan uteslutande rörde företag, fastighetsägare och BRF:er. Endast ett fåtal privatpersoner valde en städfirma i Stockholm för mer regelbunden hjälp. Men, sedan Rut-avdraget såg dagens ljus och där man genom detta fått en möjlighet att dra av halva arbetskostnaden för hushållsnära tjänster så har detta kommit att bli en fråga för alla.

Fler och fler väljer att anlita en städfirma i Stockholm och det kan också ses utav det faktum att branschen nästan exploderat och där nystartade företag hela tiden ser dagens ljus. Detta på gott och ont då många av dessa inte alls når den verkshöjd man som kund har rätt att begära och då många dessutom erbjuder sina anställda villkor som inte alls ligger i linje med det vi förväntar oss i Sverige.

Välj en seriös städfirma i Stockholm

Ett tips gällande detta: är du intresserad av att anlita en städfirma i Stockholm så kan du också ta ett ansvar och ett aktivt beslut. Du kan välja en extremt billig städfirma och, innerst inne, veta att de anställda inte alls arbetar under bra villkor - eller också kan du betala lite mer och veta att de har fina villkor och exempelvis kollektivavtal.

Det handlar inte om många kronor extra, men du hjälper till att bidra till en renare bransch genom detta ställningstagande. Här nedan tänkte vi lite snabbt gå igenom några av de tjänster som en städfirma i Stockholm erbjuder och vad du som blivande kund således kan ta hjälp med i framtiden:

Tjänster som en städfirma erbjuder

 • Hemstädning. Den absolut mest använda tjänsten handlar om hemstädning. Att man som privatperson kan betala för professionell städning gör att man också får en massa tid över till annat. Hemstädning minskar stressen och ger en lite lugnare tillvaro. Att de flesta kunderna är vanliga småbarnsfamiljer säger en hel del.
 • Flyttstädning. Alla måste genomföra en flyttstädning och det är ett extremt krävande projekt som både tar tid och som måste ske med största noggrannhet. Genom att ta professionell hjälp med flyttstädningen så kan man fokusera på att komma på plats i den nya bostaden och lämna över nycklarna med gott samvete till de som köpt den gamla lägenheten.
 • Storstädning. Att någon gång per år anlita en städfirma i Stockholm för en rejäl städning gör att man har en bra grund att stå på i framtiden. Detta kan inkludera allt från städning av garage, fönsterputs och rejäla punktinsatser av spis, ugn och kylskåp. En befrielse för många!
 • Kontorsstädning. Företag som utökar sin kontorsstädning ser vinster i form av en bättre arbetsmiljö, en ökad trivsel och färre sjukdagar. Det handlar om en rejäl investering och detta är, tack och lov, något som fler också börjat upptäcka. Vi presterar bättre i rena miljöer - oavsett om det handlar om arbetet eller hemmet.

Erfaren flyttfirma i Kungälv

30 Jun 2022

Flytta innebär inte bara att möbler ska från ett ställe till ett annat. De ska packas noga och hemmet städas. Något en flyttfirma i Kungälv kan hjälpa till med.

Linnea var klar med studierna och skulle äntligen få flytta hem igen. Efter flera år på orten hade hon glömt hur mycket jobb det var innan hela flytten var överstökad. Nu blev hon påmind och trots att det inte var första gången kunde hon inte komma ihåg hur hon gjorde.

Efter att ha ordnat alla papper började hon sökandet efter en flyttfirma som kunde hjälpa henne att transportera hela bohaget till den nya lägenheten. Innan hon själv bestämt sig fick hon rekommendationer från en klasskamrat som använt sig av en flyttfirma som även kunde svara på alla frågor som kunde tänkas dyka upp.

Flyttfirma i Kungälv kunde bokas in

Linnea kontaktade en flyttfirma i Kungälv och fick veta att de gärna hjälpte henne med flytten. Ett datum bokades in och tid bestämdes. För att de skulle ha alla detaljer skickade hon en mail. Förutom den snabba servicen skickade de information som kunde göra flytten enklare för henne.

Där gavs tips som att flytten var ett bra tillfälle att rensa bort saker som hon inte längre behövde, sådant som var onödigt och kunde kastas. De sa även att lådor och skåp skulle tömmas för enklare transport. Men om hon önskade kunde de ta hand om all packning åt henne och även göra en flyttstädning. Det var bara hon återkom om det när hon tagit sig en funderare. Kontakta en flyttfirma här: www.flyttfirmakungälv.net

← Äldre inlägg