Flytta tunga maskiner - ett jobb för proffs

Att flytta tunga maskiner är långt ifrån en ovanlig företeelse. Dels så kan flyttar av maskiner ske inom det befintliga lokalerna och där man exempelvis som företag vill skapa ett bättre flöde och öka sin effektivitet. Dels så kan det också handla om att en gammal maskin spelat ut sin roll och ska ersättas med en modern sådan.

Oavsett vilket: att flytta tunga maskiner är inte ovanligt - men det bör alltid ske av ett professionellt företag som specialiserat sig på tunghantering. Detta av flera olika skäl och här nedan följer några av dessa:

  • Arbetet är farligt. Att flytta tunga maskiner är livsfarligt och det är det som en direkt följd av att man, helt enkelt, vid ett lyft kan hamna under maskinen eller i övrigt klämma sig. Att flytta tunga maskiner kräver exempelvis kranbilar eller liftar och där alla som är med i lyftet dels är vana vid att arbeta tillsammans - och dels också kommunikativa medan arbetet pågår. Varje lyft är unikt sett till att det alltid handlar om nya miljöer, lokaler och förutsättningar.
  • Arbetet måste planeras. Inför ett lyft av en tung maskin så måste först en gedigen riskanalys ske. Företaget går igenom var problem kan uppstå, vilka risker som kan finnas - och hur man undviker dessa. Analysen ligger till grund för hur arbetet ska se ut.
  • Utbildningen gör skillnad. Ett företag inom tunghantering har en gedigen utbildning i ryggen där exempelvis Säkra Lyft är inkluderat. Utbildningen visar hur man lyfter säkert, hur exempelvis attityder kan påverka och varför det är viktigt att hela tiden kommunicera.
  • Transporten ingår. Att få en ny maskin på plats innebär även att den A) ska transporteras till lokalerna och B) att den gamla maskinen ska transporteras bort från dessa. Just tungtransport måste ske med rätt typ av fordon och i många fall kan man behöva speciella tillstånd för detta. Med rätt företag så får man en skräddarsydd tjänst från start till mål.
20 May 2023