Utbildning i Enköping kan möta behovet av stensättare

Stensättare har under lång tid varit ett så kallat bristyrke. Med andra ord att det finns för få utbildade personer i yrket i förhållande till efterfrågan på marknaden. Det var en av orsakerna till att en ”stenskola” öppnades 2018 i Enköping (mitt mellan Stockholm och Västerås).

Över hela Sverige har bristen på stensättare varit stor under flera år. Efterfrågan i exempelvis Stockholm har varit så stor att lönerna pressats uppåt och företag har headhuntat kunnig personal direkt från utbildningar.

Ett företag i Enköping hade liknande problem då de sökt personal men inte kunnat hitta personer med korrekt utbildning. Lösningen blev att starta en egen stenskola. Bland annat fick de med S:t Eriks Betong på tåget vilket är en av Sveriges största aktörer inom betong- och stenprodukter till trädgård.

Utbildningen är på 18 veckor där nio veckor är teori och nio veckor praktik då eleven får gå med en stensättare. I början sker det genom att eleven får göra enklare arbeten men över tid är det tänkt att eleven ska kunna testa på de flesta moment som yrket innebär.

Något bidrag eller lån går inte att få för utbildningen vilket innebär att det främst blir företag som väljer att utbilda sin personal. I och med att skolan har ett strategiskt läge med närhet både till Västerås, Uppsala och Stockholm kan många elever komma därifrån. Men bristen på stensättare är stor även i andra delar av landet vilket innebär att deltagare kan komma från en rad orter. Det är även möjligt för en privatperson att utbilda sig till stensättare via kursen även om man främst vänder sig till företagare som vill ge sina anställda en grundutbildning eller vidareutbildning.

Stor brist i storstäderna

Att det är stor brist på kunniga stensättare visas även i en artikel i Göteborgsposten. Där är det Bohusläns kooperativa stenindustri som bidrar med kunskap och material för att skapa utbildningsmöjligheter. Det nämns även att utbildningar finns i Uddevalla genom utbildningsföretaget Motivera.

För plattsättare i Stockholm finns vissa lokala utbildningar men även utbildningen i Enköping då man lätt kan pendla till staden under de nio veckor som den teoretiska utbildningen genomförs. Praktik kan eventuellt genomföras i den egna staden och måste därmed inte ske i Enköping.

Tycker du om att jobba utomhus, vara praktisk och arbeta med skapande kan stensättare vara ett framtidsjobb. Med rätt utbildning är i alla fall arbetsmarknaden otroligt god. Detta i princip var i landet man än väljer att söka jobb.

Praktik är också ett bra sätt in i stensättaryrket, inte minst om man redan har fått en utbildning. Stensättarestockholm.nu/ är ett företag där du kan lära dig mycket som praktikant. 

9 Jul 2019