Undersök bostaden innan köp

Vad är det som gör att en bostadsaffär kan komma att sluta i en konflikt? Det handlar om att man som köpare hittar fel som man inte räknat med. Många säger direkta tt man per automatik har rätten på sin sida och kan häva köpet eller få ersättning i efterhand. Det man lutar sig mot i detta tvärsäkra antagande handlar om dolda fel ; ett begrepp som förvisso finns - men som kräver att en del kriterier uppfylls innan.

Kort sagt - du kan inte köpa en villa i Stockholm, flytta in och upptäcka att väggar och golv inte håller det skick du förväntat dig. Det är nämligen någonting som du skulle förväntats se innan du flyttade in.

Husets ålder spelar också roll i detta. Vi kan säga att taket plötsligt springer läck och att du får en ganska omfattande fuktskada på vinden. Det hus du köpt är över 60 år och har aldrig renoverats. Skadan som uppkommit här brukar då räknas som, med tanke på husets ålder, förväntad. Hade huset varit nybyggt så hade begreppet dolda fel varit gångbart.

Till mångt och mycket så handlar det om en slags gråzon som kan skapa stora konflikter mellan köpare och säljare; tvister som blir långdragna, svårlösta och ofta kostsamma.

Köparen har ett ansvar

Vi anser att köparen frångår sitt eget ansvar i många fall. Man agerar - speciellt i Stockholm - för naivt och slutför bostadsaffärer för fort för sitt eget bästa. Det senare är ganska talande: läggs ett hus i Stockholm ut på Hemnet så är det ofta sålt redan efter två-tre veckor. Gällande bostadsrätter kan det gå ännu snabbare. Det är klart att man inte hinner undersöka bostaden på det sätt man ska göra under den här ringa tiden.

Det är ett måste att låta en besiktningsman kontrollera bostaden innan man skriver på kontraktet. En kostnad som man måste ta av de enkla anledningen att man kan komma att få betala extremt mycket mer om någonting visar sig vara fel. Dessutom så finns en annan aspekt av att anlita en besiktningsman också. Om du tror dig ha hittat ditt drömhus i Stockholm; ett hus som du vill bygga om, riva några väggar och ändra lite i planlösningen - är det ens möjligt?

Många köper hus och blir överraskad då det visar sig att man inte kan bygga som tänkt sig då väggarna man vill riva är bärande. Nej, en besiktningsman är ett måste och vi anser även att denne bör kompletteras med en annan yrkesman: en rörmokare.

Komplettera din besiktningsman med en rörmokare

Varför en rörmokare då? Jo, för att en besiktningsman enbart kontrollerar det han kan se med ögat och att man kan tjäna med att gå lite mer på djupet. Har en renovering i badrummet nyligen skett så finns det definitivt ett värde i att låta en rörmokare granska denna - särskilt om säljaren själv hållit i projektet.

Vid köp av äldre hus så kan du tjäna på att anlita en rörmokare för att genomföra en rörinspektion. En sådan tar ungefär en halv dag och den ger dig svart på vitt på frågan om hur stammarna (rör och ledningar på insidan av huskroppen) mår. Det kan rädda dig från en dålig affär och det kan dessutom - om du ändå vill gå vidare - ge dig ett utmärkt argument till varför säljaren ska sänka det begärda priset.

Här kan du läsa mer om hur rörmokare jobbar.

30 Apr 2018