När du blir tvungen radonsanera nya bostaden

Ska du flytta snart, eller har du precis nyss flyttat? Det kan vara många trevliga orsaker som ligger bakom en flytt; man har blivit fler och behöver en större bostad, eller så har man blivit färre och behöver en mindre bostad. Någon kanske har fått nytt jobb, kommit in på nya studier eller så flyttar man på grund av kärleken. Men det finns även mindre sådana trevliga orsaker; man kanske har flyttat isär, man flyttar från sin tidigare kärlek, eller måste flytta av andra orsaker. Vilket som ligger bakom en flytt, kan trots allt vändas till något positivt. En ny bostad är alltid en möjlighet att göra den trevlig, till sin och man kan inreda och renovera den, om man så vill.

Misstänker du radon?

Alla hus byggda före 1975 kan man misstänka har radon i sig. Radon är ett radaioaktivt grundämne, en ädelgas och finns helt naturligt i all slags jord, under marken. Radon i hus, kan förekomma i form av blåbetong och är ett byggmaterial som har alunskiffer i sig. Den började tillverkas i början på 1900-talet men upphörde 1975 och kom under den tiden att ingå i många byggnader. Bor man, eller i ditt fall, har ni flyttat in i ett hus byggt mellan 1929-1975 bör man ta reda på om det finns blåbetong i väggar och bjälklag. Man kan göra en radonmätning ifall det finns radon i huset.

Vad man kan göra med radonet

Finns det i bärande material som i väggar och bjälkar, kan man isolera den så att den inte längre är giftig för dem som bor i huset. Det finns till exempel särskilda radontapeter som kan skydda männniskor. Den tapeten bör man inte göra några som helst hål i, som att sätta upp tavlor och liknande, för då förlorar tapeten sin skyddande verkan.

Har man kommit fram till att det finns radon i ett hus, bör man anlita ett saneringsföretag som kommer och gör en riktig sanering. Det innebär att de bygger särskilda luftslussar innan de börjar riva byggmaterialet som radonet finns i. Det innebär att man då helt enkelt river ut allt det byggmaterial som innehåller radon.

Efter det bör man bygga med nytt, färskt material. Man bör även installera särskilda FTX-ventiler, som ser till att inomhusluften sugs ut och in kommer frisk, syrerik luft, för att se till att radonet kommer ut ur huset. Skulle man hitta radon i marken, gäller det att isolera huset och bygga med en tät bottenplatta som huset kan vila på.

27 Jul 2018