Konsumentverkets råd för dig som anlitar flyttfirma

Hallå Konsument är en webbportal som ger oberoende vägledning till privatpersoner gällande ekonomi, klagomålshantering, offerter m.m. Portalen drivs genom Konsumentverket och kan därmed anses vara mycket trovärdig, objektiv och faktabaserad.

Bland annat har Hallå Konsument en underavdelning gällande vad man bör tänka på när man anlitar flyttfirma. De råd som ges är dessa:

  • Bohag 2010 – Detta är branschöverenskommelser som skapats genom diskussioner mellan Konsumentverket samt branschorganisationerna Sveriges åkeriföretag och Sveriges Möbeltransporters Förbund. Genom att företaget följer Bohag 2010 ökar säkerheten att flytten sker på ett korrekt sätt.
  • Skriv avtal – Ska du bara flytta mellan Bromma och Sollentuna? Eller bär flytten av mellan Malmö och Kiruna? Det spelar ingen roll – Skriv alltid avtal.
  • Tydliga instruktioner / offert – Var noga med vilka instruktioner som ges gällande vad som ska genomföras. Det bästa är att ha detta nerskrivet i två exemplar så det inte ska behöva uppstå onödiga tvister.
  • Rätt att avbeställa – 15 dagar

Följer företaget Bohag 2010 betyder det att avbeställning ska få ske, utan att kostnad uppstår, femton dagar före flyttillfället. Flyttfirmorna får självklart ge ännu bättre villkor om så önskas. Fråga alltid vad som gäller så du inte behöver betala för en flytt som inte blir av.

  • Ingen ångerrätt – Kom ihåg att det inte finns någon ångerrätt på tjänster. Om du ångrar att du anlitat ett företag så kan du alltså inte begära få pengarna tillbaka eller att de ska bära tillbaka bohaget till ursprungliga lägenheten.
  • Tillstånd från Transportstyrelsen- För att försäkring ska gälla krävs det att företaget har tillstånd från Transportstyrelsen. Det går att kontrollera om en flyttfirma har detta eller inte via Transportstyrelsen.se.

Hitta rätt flyttfirma

  1. Google och sök flera

Börja med att Googla efter flyttfirmor i den stad du behöver hjälp i, ex ”Flyttfirma Bromma”. Skriv ner namnet på ett par av de som presenteras. Kom ihåg att du lika gärna kan kontakta flyttföretag från närliggande områden. Bor du i Bromma kan du även söka efter flyttfirmor från exempelvis Solna.

  1. Kontrollera yrkestrafiktillstånd

Gå till Allabolag.se och ange företagsnamnet varpå företagets organisationsnummer visas upp. Detta används sedan på Transportstyrelsens hemsida för att se om företaget har tillstånd eller inte.

  1. Följs Bohag 2010 / Offert

Kontakta kvarvarande flyttfirmor och fråga om de följer Bohag 2010 samt begär en offert på flytten.

  1. Välj företag – Skriv avtal

Välj ett av de företag som gett acceptabelt pris, är ansluten till Bohag 2010 och har transporttillstånd. Kom nu ihåg att skriva ett tydligt avtal gällande vad som förväntas. Dessa avtal går ofta att ladda hem i mallar från internet.

1 Feb 2018