Kolla kvaliteten på fönstren innan inflytt

De flesta som köper ett hus eller en bostadsrätt gör detta lite för snabbt. Åtminstone om man ser till Stockholm där många bostadsaffärer går extremt fort från den initiala budgivningen till dess att kontrakt skrivs och inflyttning sker. Det behöver inte vara fel, men det visar sig vara galet i många fall. Särskilt tydligt blir det om man ser till dolda fel som faktor och de segdragna konflikter som en tvist gällande detta kan skapa. Det uppenbar felet många köpare gör är att man fullt ut litar på säljaren och att man - i stress - köper grisen i säcken utan att vidare undersökt villans egentliga skick.

Det ska man alltid göra och enklast är att anlita en besiktningsman som undersöker alla synliga detaljer på ett professionellt sätt och som sammanställer en lista där alla eventuella fel och brister sammanställts. Det kan leda till att man undviker en rakt igenom dålig affär och det kan hjälpa dig att få till stånd ett lägre pris. Om besiktningsmannen skulle ha anmärkningar på exempelvis fönstrens skick och räkna på kostnaden för en omfattande fönsterrenovering så kan du säkerligen ha detta som ett bra slagträ i din förhandling.

Fönstren? De skulle väl ändå kunna användas som ett skäligt dolt fel och kunna dra vidare i en rättslig tvist? Ytterst tveksamt. Det som är talande med dolda fel är nämligen att de antingen ska ha varit omöjliga att upptäcka eller att de ska ha varit förväntade sett till husets ålder. Har du köpt en villa i Stockholm som är från 60-talet och där originalfönstren är kvar så kan du förmodligen räkna på att dessa - förr eller senare - kommer att kräva åtgärder i form av en fönsterrenovering eller i form av helt nya. Detta kan en besiktningsman hjälpa dig att upptäcka och det kan i sin tur ge dig en lägre köpeskilling.

Fönsterrenovering eller fönsterbyte i Stockholm?

Om det skulle vara så att du flyttar in i ett hus i Stockholm där du de facto vet att fönstren kommer att behöva åtgärdas så är rådet att du tar tag i detta så snart som möjligt och gärna innan inflytt. I många fall så blir man bekväm och låter saker och ting bero. Det kan man inte göra då det kommer till fönster som dels påverkar inomhusklimatet på ett väldigt tydligt sätt och som dels också bär stora kostnader.

Ett fönster som inte håller tätt kostar pengar - handlar det om flera stycken så kan det innebära en ekonomisk katastrof där du hela tiden tvingas höja värmen som en följd av att den varma luften försvinner (och kall kommer in). I många fall så kan en fönsterrenovering vara att föredra framför ett fönsterbyte. Dels så är en fönsterrenovering billigare och dels så kan man också genomföra en sådan i syfte att skaffa lägre U-värde och därmed får bättre isolering (och lägre energikostnader).

En annan fördel med en fönsterrenovering framför ett byte är att man behåller originalet och därmed också bibehåller husets säregna och unika karaktär och estetik; detta gäller främst älder villor och hus. Det senare ställer högre krav på yrkesskicklighet och där man som kund också anstränger sig för att hitta rätt firma för sin fönsterrenovering i Stockholm. Emellertid så kan det bara finnas ett fönsterbyte kvar som alternativ. Fönster har - liksom allt annat - ingen obegränsad livslängd. Någon gång måste de bytas ut mot nya.

Läs mer: https://www.fönsterrenoveringstockholm.nu.

12 Feb 2019