Jägare som ska flytta? Ta hjälp med vapenskåpet!

Här i Sverige måste alla jägare förvara sina vapen tryggt och säkert i speciella vapenskåp. Det är polismyndigheten som ställer krav på hur du som jägare förvarar dina vapen. Redan när du ansöker om vapenlicens ska du uppge var i hemmet och hur ditt vapen och din ammunition ska förvaras. Du ska ange såväl fabrikat och skåpmodell och skåpet ska vara godkänt. Enligt lag är du som har fått tillstånd att handha vapen själv skyldig att sköta det och hålla vapnet under uppsikt så att obehöriga inte kan komma åt ditt vapen.

På marknaden finns i dag ett stort utbud av godkända skåp för förvaring av vapen. En del skåp väger uppemot 200 kilo eller mer. Bra för säkerheten! Du vill förstås inte att en tjuv ska kunna släpa iväg skåpet med dina vapen hemifrån, men när du ska flytta kan det bli en rejäl utmaning att få med sig skåpet. Du kan då anlita en flyttfirma som ordnar så här tunga lyft åt dig.

Tung förvaring hemma

Alla godkända vapenskåp är tunga just för att försvåra för obehöriga att stjäla vapen och vapenskåpet. Om du har många vapen, eller vapen som är särskilt farliga kan polisen ställa extra höga krav på hur du förvarar dem. Det finns många olika varianter av vapenskåp men gemensamt för alla är att de är rejält tunga och svåra att bära. Ofta står också vapenskåpen undanskymda i en källare eller andra rum som är mer svårtillgängliga. Vapenskåp är inget man skyltar med i hemmet vilket ur säkerhetssynpunkt är helt rätt. Men när du sen ska bära ut skåpet eller flytta och byta bostad blir det extra krångligt att ta med sig vapenskåpet, då kan det vara bra att anlita flytthjälp.

Det finns många regler kring hur du ska förvara dina vapen både under jakt och i hemmet. På väg till och från jakt ska vapnet till exempel förvaras i fodral. Under transport ska vapnet gärna delas, vapnets huvuddel ska transporteras ordentligt gömt och inlåst. Ibland går det inte att dela på vapnet, det ska då vara väl gömt, fastlåst och förses med ett vapenlås som är godkänt. Kom ihåg att det inte bara är vapnen som är farliga att ha i hemmamiljön, även ammunitionen ska alltid ligga inlåst i ett tungt vapenskåp mellan de gånger du ska använda den.

Förvara vapen vid transport

När du tar hjälp av en flyttfirma som ska hjälpa dig med tunga lyft och annat som flytten av ett vapenskåp innebär är det viktigt att flyttfirman tänker på säkerheten. Du bör själv också ha koll. Det kan vara klokt att transportera ett vapens olika delar var för sig under en flytt. Om du flyttar hela vapenskåp är det självklart viktigt att skåpet är ordentligt låst och att ditt lås är godkänt. Kom ihåg att berätta för flyttfirman i förväg att du har ett tungt vapenskåp i hemmet, då vet de att de ska ta med utrustning för extra tunga möbler.

24 Feb 2017