Förvara sakerna på ett torrt och säkert ställe

När det är dags för dig att flytta, kommer du till en hel hoper med praktiska frågor som du bör ta ställning till. Vart du ska flytta, antar vi att du redan har tänkt ut. Det är oftast där det börjar. Sedan när du vet vart du vill flytta, är frågan om vilken typ av bostad; ska det vara större, mindre, ska du flytta in i ett hus, eller lägenhet? Har du resurser är det oftast den roligaste delen med flytten. Det kan vara riktigt bra att kunna börja på ny kula. Många har som princip att alltid flytta till något bättre, och aldrig något som är sämre. Så då startar alltid jakten på den ultimata bostaden. När det är klart, återstår de praktiska frågorna som ska lösas; hur ska du flytta sakerna som du har?

Magasinera saker du vill behålla men inte ha med

Om det är så att du har en del saker som du gärna vill ha kvar, men inte genast, i alla fall, ha med dem till det nya stället, kan du enkelt magasinera dem. Kanske man vill fundera lite till, hur man vill göra med dem? Kanske du behöver förvara dem på något annat ställe medan du renoverar den nya bostaden? Har man till exempel valt att flytta in i ett hus "med charm" som det heter på mäklarsvenska, det vill säga, ett hus med stort renoveringsbehov, kan man behöva förvara alla saker på annan plats medan renoveringen genomförs på det nya stället. Det är praktiskt och renoveringen kan gå snabbare om det är tomt medan man renoverar. Då kan man flytta in med alla saker man behöver i köket, och flytta in med de personliga saker man behöver för att kunna fungera. När väl renoveringen är klar, är det bara att hämta de magasinerade sakerna och slutföra flytten när allt är klart i det nya huset.

Magasinering de luxe

Det går att anlita en firma som till och med erbjuder sig att komma och hämta sakern som du vill magasinera, så att du slipper det. Du får fokusera på det som du behöver göra och som du kanske är upptagen med. Anlitar du en duktig hantverksfirma, kanske de kan renovera hela huset på en eller två veckor? Då blir det ingen dyr magasinering medan huset blir klart. De erbjuder torr och säker förvaring, så att dina saker inte far illa medan de är på annat ställe. Ingen annan får nyckeln till sakerna, bara du. Och när det är dags för att flytta sakerna, kommer de med dem till dig i Stockholm. Läs mer här om hur du kan magasinera sakerna i Stockholm.

23 Aug 2018