Flyttfirmor i Stockholm klarar alla uppdrag

I en stad som Stockholm där man ser en stor omsättning bland ägare till lägenheter och hus så finns det också väldigt många verksamma flyttfirmor. Detta av förklarliga skäl. Stockholm är en unik stad i Sverige gällande bostäder och här ska man heller inte låtsas som att denna situation enbart är av godo. Visst, för de personer som äger sin bostad i Stockholm så innebär en försäljning nästan per automatik en god förtjänst och detta beror på att Stockholm som stad i stort har misslyckats med sin bostadspolitik.

Kortfattat här: Stockholm har genom åren underskattat sin egen attraktionskraft och man har inte räknat med att folk ska flytta till staden i den enorma omfattning som skett under senare år. Hade Stockholm haft lite bättre framförhållning så hade man redan på ett tidigt stadie sett att man inte hade tillräckligt med bostäder för att tillfredsställa den stora massa av människor som sökt sig till staden och genom detta hade man också kunnat undvika en del av de problem som framkommit på slutet.

Problemen – om vi går igenom dessa – som visar sig i form av orimligt höga priser och där en marknad för andra-, tredje- och fjärdehandslägenheter visat sig. Det är just det sistnämnda som slår extra hårt; att som exempelvis ung student tvingas betala rena ockerpriser för en en bostad och samtidigt – efter kanske ett par månader – tvingas flytta och söka sig till ett nytt boende är ett klart underbetyg till Stockholm som stad. Nog om detta dock och nu befinner sig Stockholm i denna situation som förvisso är långt ifrån optimal, men som för den saken skulle inte är omöjlig att leva i.

Flyttföretag i Stockholm är billigare

Ser man till ovan nämnda flyttföretag i Stockholm så har man som privatperson en klar fördel och detta oavsett varifrån- eller vad man ska flytta. I takt med att denna utveckling har skett så har också antalet verksamma flyttfirmor ökat markant och deras kompetens genom detta blivit betydligt högre. För kunderna är detta naturligtvis en enorm fördel och som exempel på detta kan vi säga att den unga student vi nämnde ovan spelar piano och bor i en lägenhet på tredje våningen.

Då hennes kontrakt löper ut så hade hon tidigare tvingats betala dyra pengar för att flytta detta tunga instrument – i dagsläget i Stockholm kommer dock denna pianoflytt att ske till ett klart överkomligt pris och detta alltså helt tack vare den konkurrens som numera finns. Man ska alltså veta att en pianoflytt i sig inte är något enkelt projekt och särskilt inte från tredje våningen – hade denna ägt rum i en annan stad än Stockholm så hade priset varit mycket högre.

I dagsläget i Stockholm så kommer dock flyttfirman erbjuda den unga studenten hjälp genom en skylift och detta utan att det syns alltför mycket i fakturan de skickar. Däri ligger det alltså en liten fördel för de personer som bor – och ska flytta – i Stockholm. En klen tröst dock; nackdelen är ju onekligen att detta piano, tillsammans med övrigt bohag, måste flyttas flera gånger per år.

Om du vill ha hjälp med att hitta ett bra flyttföretag kan du kontakta det här företaget.

13 Aug 2017