Flytta ut på gården

Rubriken kan vara lite väl tillspetsad, men den kommer att klarna allt eftersom. Faktum är att bostadsbristen i Sverige är stor och ser man till större städer så den nästan att anse som enorm. Det byggs förvisso, men många anser att det som byggs är fel - för fel personer - och att det sker i en alltför långsam takt.

I Stockholm, som är den stad där problematiken är att som mest påtaglig, så bygger man för fullt. Felet är att man ofta bygger till de som redan har bostäder och som, så att säga, är inne i loopen: personer som köpt och sålt bostäder tidigare och som därmed också har en kontantinsats för att kunna köpa en nyproduktion. Hyresrätter byggs det färre av. Ett problem.

Om du skulle flytta till Stockholm för studier eller arbete så skulle du ganska snart bli varse om att den stora svårigheten handlar om att hitta en bostad. Det kan innebära att du tvingas surfa runt på olika andrahandskontrakt, vara beredd att flytta med kort varsel och samtidigt betala ohemult mycket pengar som du aldrig får tillbaka. Det finns kanske andra vägar att gå.

Många villaägare idag har nämligen börjat ta tillfället i akt och dra nytta av den möjlighet som finns i att bygga ett Attefallshus. Något som alltså leder oss till den drastiska rubriken - flytta ut på gården.

Ett Attefallshus fungerar som komplementbyggnad

En tanke som föddes hos den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall var att man kunde lindra en del av bostadskrisen genom att underlätta för villaägare att bygga komplementbostäder på sina tomter. Detta utan att behöva ett bygglov. Då motionen klubbades igenom så var också ett Attefallshus fött och där är vi nu - fyra år senare.

Det är först nu som kan se att villaägare har börjat bygga attefallshus - både för sin egen del och för att hyra ut dem. Det senare kanske inte skett enligt den förhoppning man haft; men det ser ut att lossna.

Att hyra ut ett Attefallshus är nämligen ett ganska säkert sätt att finansiera det. Efter något år så är allting betalt och under den tiden så har man dessutom kunnat hjälpa någon annan med bostad - en fin sådan dessutom. Ett Attefallshus som är inrett som en komplementbostad är nämligen utrustat med vatten, avlopp och el och har samma krav på god förvaring, möjlighet att laga mat och duscha.

Det handlar alltså inte om att bo i någon typ av koja - det är som att bo i ett mindre hus där det maximala måttet (och reglerna som man måste följa om man vill bygga) är på 25 meter2 samt med en maximal takhöjd om fyra meter. Alltså betydligt större än de svindyra studentrum som man kan hyra. Vi får hoppas att fler villaägare inser att det finns ett värde i att bygga ett Attefallshus och hyra ut det. Det är något som alla kan komma att tjäna på i längden.

9 Jun 2018