Flytta med hjälp av en flyttfirma

De allra flesta som någon gång har flyttat vet att det handlar om en stor ansträngning som äger rum under en dag eller en helg. En ansträngning som föregås av minst en veckas förberedelser där man måste packa, ringa efter ett lämpligt fordon, engagera släkt och vänner samt uppskatta hur mycket möbler man har och hur lång tid dessa tar att bära och om man eventuellt kan komma att behöva några hjälpmedel till dessa. Dessutom, som grädde på moset, så måste man också återvända efter det att flytten skett för att genomföra en flyttstädning och detta då man allt som oftast är – av förklarliga skäl – dränerad på kraft och energi.

Många väljer av dessa ovan nämnda anledningar att unna sig lyxen som ligger i att använda sig av extern hjälp i form av en flyttfirma och detta är speciellt något som man kan se i större städer där Stockholm och dess invånare sticker ut allra mest.

Som förklaring till detta så kan man peka på att det i Stockholm också sker absolut flest flyttar och att det därigenom finns en stor marknad för en flyttfirma att ta del av och att det också, på grund av denna stora marknad, finns en stor konkurrens. En konkurrens som gjort att priserna sjunkit och att det i Stockholm inte längre ses som någon lyx att engagera en flyttfirma om man ska flytta från en bostad i innerstaden till en villa i exempelvis Huddinge. Det handlar alltså om låga priser som dessutom kombineras med att servicen i många fall blivit betydligt bättre.

Som bevis på detta kan vi räkna upp några punkter som brukar ingå i ett slags paketpris om man anlitar en flyttfirma då man ska genomföra en sådan flytt som vi nämnde ovan – från innerstaden till Huddinge – och genom detta visa hur servicen blivit mer anpassad efter kundernas behov; utan egentligt avkall på det låga priset.

  • En flyttfirma brukar numera kunna erbjuda tjänsten packning och det är något som många uppskattar. Ska man genomföra denna flytt till Huddinge så måste nästan packning av böcker, porslin, skivor och annat bohag ske under veckan och då har man som regel andra – viktigare – saker att stå i. Jobb, skjuts av barn, hobbies etc. Att då anlita en flyttfirma för detta gör livet lite mer friktionsfritt.
  • I just det här fallet – i och med att flytten ska ske till en villa i Huddinge – så kanske magasinering är onödigt. Men om det skulle vara tvärtom; att man flyttar från en större bostad till en mindre så kan en flyttfirma erbjuda magasinering för de saker man vill ha kvar, men som man kanske inte har plats för i det nya hemmet.
  • Flyttstädning. Den här tjänsten är något som en del flyttfirmor börjat ombesörja och detta då man insett att fler och fler väljer att anlita en städfirma för ändamålet. Kan man då istället anlita en flyttfirma för både flytt och flyttstädning – ja, då har man också goda chanser att bli anlitad. De flesta söker aktivt efter en firma snarare än att tvingas anlita två stycken.

Läs mer på http://www.flyttfirmahuddinge.se/.

30 Aug 2017