Det nya huset - dröm eller mardröm?

Köper man ett hus i Stockholm så handlar det om den största affären man gjort i sitt liv. Priserna är extremt höga och har varit så under en lång period (något som på sikt kan innebära att man kan tjäna på det då man väl bestämmer sig för att sälja). Är det värt pengarna? Därom tvistar de lärde: klart är att det handlar om enorma summor, men lika klart är att om det smakar så kommer det också att kosta. Vill man bo i en villa och samtidigt ha närheten till Stockholm så får man vara beredd att betala. Men, man bör vidta säkerhetsåtgärder.

För många köpare så infinner sig en känsla av vinst enbart då man vunnit budgivningen. Man firar och man ser fram emot att flytta in - detta så fort som möjligt. Det är klart att man ska unna sig att vara glad och visst kan man korka upp lite champagne för att fira. Men man bör även sansa sig lite. Från dess att man har vunnit en budgivning till att man stoppar in nyckeln i låset så kommer ganska mycket att ske och man har den perioden på sig att säkerställa husets skick.

Det ska man ta tillvara på. För, det finns inget värre än att se nyblivna husägare hamna i den situationen att man hittar fel i huset som man borde ha upptäckt och där kostnaderna för att korrigera dessa fel rusar iväg. Drömbostaden och framtidsdrömmarna år i kras - man har istället flyttat in i en ren mardröm.

En behörig elektriker och en besiktningsman hjälper dig

Prio ett är att alltid anlita en besiktningsman innan man skriver på och slutför en bostadsaffär. Det är egentligen ingen rekommendation - det är ett måste. Om en besiktningsman hittar fel så kommer dessa att sammanställas i ett protokoll och du som köpare kan - genom detta - sätta press på säljaren och därmed också få till stånd en lägre köpeskilling. Vi skulle dock även vilja säga att en behörig elektriker kan vara nödvändig att anlita i samband med ett husköp.

I samma stund som du står som ägare till ett hus så bär du också ansvaret för att alla installationer är utförda på rätt sätt. Det innebär att dessa bör kontrolleras av en behörig elektriker och att du ska begära ut handlingar från säljaren kring vilken som utfört dem. Har det nyligen skett en renovering där man utfört någon typ av installation - dragit in golvvärme, satt spotlight eller kopplat in tvättmaskin - så ska du få vetskap om vilken elektriker i Stockholm eller vilken elinstallatör som säljaren anlitat. Där ska det aldrig finnas några frågetecken.

Tänk även på att det här inte enbart gäller gamla hus som - av hävd - har äldre elsystem. Tyvärr har många nybyggda hus också uppenbara brister gällande el och installationer. Genom att kontrollera dessa på ett ingående och professionellt sätt så slipper du hamna i en mardröm som dels kostar pengar och som dels kan innebära ren och skär livsfara. Hellre en fråga för mycket än en fråga för lite; det handlar om din livs största affär.

På denna sida kan du läsa mer om vad en elektriker kan hjälpa dig med: http://www.elektrikerstockholm.nu.

19 Dec 2018