Att tänka på inför en kontorsflytt

Att ha en god framförhållning och uppdatera kontrakt och leveranser är två av de viktiga faktorerna att ta hänsyn till inför en kontorsflytt. Vad mer behövs finns att läsa i artikeln.

En kontorsflytt är ett stort projekt som kräver bra planering och förberedelser för att alla ska bli nöjda och alla bitar ska falla på plats. Något kan givetvis gå fel, någon leverans kan bli försenad eller så händer det något oförutsägbart. Det viktigaste i det här sammanhanget är just vetskapen om att allt inte kommer att gå som man hade planerat och se till att ha en god framförhållning, så att eventuella förseningar eller felsteg inte spelar så stor roll. Kom ihåg att flytten görs i de allra flesta fall för att få bättre arbetsförhållanden eller förmånligare hyra. Med andra ord är den värd all planering och vissa obekvämligheter som den kan medföra.

En god framförhållning kan rädda flytten

Bland det viktigaste att planera in inför en kontorsflytt i Malmö eller någon annan storstad i Sverige är att ha en god framförhållning. Storstäderna står för stora möjligheter men även för långa avstånd. Därför krävs det oftast lite mer tid för att flytta ett kontor från en plats till en annan. God framförhållning gäller inte bara en avståndsberäkning utan även beställning av nya kontorsbord, stolar osv. Men nya inköp är långt ifrån allt som finns att tänka på. En viktig aspekt är att se till att alla gamla kontrakt sägs upp och att nya tecknas. Hyreskontrakt, olika typer av leveranser såsom vatten, kaffe och kontorsmaterial är avtal som bör uppdateras i samband med kontorsflytten. Samma gäller även IT hjälp om det inkluderar någon form av fysisk moln placerad i själva kontoret.

Ha gott om tid, det behövs!

Förutom den tydliga planeringen är det minst lika viktigt att låta flytten att ta den tid som behövs. Tid för leverans av nyinköpta inventarier, möbler och maskiner ska avsättas. Ett bra tips är att aldrig acceptera många och olika leveranser i en och samma dag, det kan lätt bli kaotiskt. Förbered dina medarbetare inför flytten. Låt vissa av dem att jobba hemifrån ifall arbetsuppgifterna tillåter det. På det sättet kommer inte arbetsprocessen att upphöra helt och hållet, speciellt om det även förekommer vissa förseningar. Att själv vara tillgänglig under själva processen eller se till att någon medarbetare är det är ett måste, på det sättet kan hela arbetet kontrolleras.

20 May 2020